The Vivian Hall

Cylch Chwarae – Welsh Medium Parent & Toddler Group

Cylch Chwarae holds a Welsh Medium Nursery session on Monday, Wednesday and Thursday mornings through school term times.

The qualified staff provide a safe, stimulating and above all, happy environment while delivering a programme of activities to develop skills.

Grŵp wedi ei drefnu i ddarparu gofal a chymdeithasu ar gyfer plant dan bump oed yw cylch chwarae, maent yn llai ffurfiol na ysgol feithrin. Nid ydynt yn darparu gwasanaeth amser llawn, ond yn hytrach dim ond cwpl o oriau pob dydd yn ystod adeg tymor yr ysgol, ac yn aml yn y boreau yn unig. Caiff y plant eu gofalu amdanynt gan nyrsys meithrin neu gwirfoddolwyr yn hytrach na athrawon, a caent eu rhedeg gan unigolion neu elusennau yn hytrach nar llywodraeth.

For information contact Clare Parvin Tel: 01792 424381